DJECA LJUBAVI

Udruga Djeca Ljubavi je osnovana sa ciljem da se ljubav prema djetetu stavi na prvo mjesto. Želimo potaknuti roditelje koji se razdvajaju da zaborave međusobne razmirice i usredotoče se isključivo na dobrobit svoje djece.

Djeca su naša najveća ljubav i naš život, a ne samo broj ili predmet što nažalost postanu institucijama nakon razdvajanja roditelja.

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Cjelokupna aktivnost Udruge Djeca Ljubavi zasniva se na odredbama Konvencije o pravima djeteta, te na potrebama, interesima i željama djece. Želimo zaštititi prava djece i boriti se za njih ljubavlju, ali i svim dostupnim zakonitim sredstvima.

NAŠA MISIJA

Kroz udrugu želimo promicati prirodnu i iskonsku važnost i ulogu roditelja, te važnost oba roditelja u skrbi i odgoju djeteta sa naglaskom da prava djeteta uvijek budu ispred prava roditelja. Sukladno tome, cilj Udruge je i osvješćivanje roditelja koji se razdvajaju da ljubav prema djetetu mora biti na prvom mjestu uz naglasak na shvaćanje pojma „dobrobit djeteta“. Uz to, želimo osvještavati i institucije koje odlučuju o djeci nakon razdvajanja roditelja da ne izjednačuju roditeljske odnose gdje je prisutno psihičko ili fizičko nasilje sa roditeljskim odnosima gdje nasilja nema.

PORUKA RODITELJIMA I INSTITUCIJAMA

Želimo poručiti svim roditeljima koji se razdvajaju da svoje interese, potrebe, želje i prava stave iza ljubavi prema svojoj djeci i iza prava djece. Neka se probaju staviti u poziciju svoga djeteta koje u postupku razvoda i razdvajanja bivših partnera najviše pati.

Apeliramo na roditelje da poslušaju unutarnji tihi vapaj svog djeteta za mirnim i sretnim životom ispunjenim ljubavlju oba roditelja. Nijedno dijete ne može biti sretno dok mu roditelji vode „ratove“, međusobno, po Sudovima, Centrima za socijalnu skrb i ostalim institucijama. Naša djeca zaslužuju vesele i vedre roditelje, te apeliramo na zdrav razum oba roditelja.

Mislimo na našu djecu i stavimo njihovu sreću na prvo mjesto. Uvijek imajmo na umu: naša djeca su nastala iz naše ljubavi.

Zaštitimo prava djece ljubavlju!