Dana 30.08.2017. godine Udruga Djeca Ljubavi prisustvovala je sastanku kojeg je organiziralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Udruga je predstavila svoje ciljeve i djelatnosti, te iznijela Ministarstvu svoje stavove o obiteljskom nasilju, izjednačavanju nasilnika i žrtve nasilja, nasilju pred djecom, nasilju nad djecom te problemima sa sustavom u slučajevima prijave nasilja u obitelji. Udruga se posebno osvrnula na problem sekundarnog ili institucionalnog nasilja nad žrtvama nasilja pri čemu se nimalo ne štite prava i sigurnost djece već se djeca i dalje izlažu nasilju. Predstavnici Udruge osvrnuli su se i na problematiku sa sustavom u slučajevima bolesne djece i djece koja imaju teškoće u razvoju uz utvrđenu invalidnost IV. stupnja, pri čemu se prava jednog roditelja stavljaju ispred prava djeteta.

Pravnica Vlatka Cvok koja je podržala našu Udrugu osvrnula se na pojam NAJBOLJI INTERES DJETETA:U sudskim odlukama, mišljenjima Centra za socijalnu skrb, a i pred nadležnim institucijama kada se govori o djeci stalno se spominje i koristi izraz „NAJBOLJI INTERES DJETETA“. Pritom se često koristi sada već usvojena fraza „NAJBOLJI INTERES DJETETA“, a suci pri donošenju svojih odluka ne obrazlažu iz kojeg razloga smatraju da je donesena odluka u najboljem interesu za dijete. A isto se događa i kada Centri daju svoje mišljenje. Kako odluke koje se tiču djece ne sadrže obrazloženje iz koje razloga se smatra da je odluka u najboljem interesu djeteta otvorio se veliki prostor za manipulaciju na štetu djece, a to treba pokušati zaustaviti.

Gospođa Cvok osvrnula se i na problematiku pri donošenju Privremenih mjera na Sudu: „Predlažemo da se kao zakonska obveza prije donošenja odluke, pogotovo donošenja privremene mjere, treba saslušati dijete (čl. 86 OZ-a), da ono u skladu sa svojom dobi iznese svoje želje, a jednako tako da sudac koji donosi odluku izravno od djeteta dobiva informacije na kojima će temeljiti svoju odluku, a ne putem posrednika što uvijek ostavlja prostor da se pogrešno shvati i prenese stav djeteta. Saslušanje djeteta je za dijete stres i treba osigurati odgovarajuće uvjete za saslušanje djeteta, kako bi se stres kod djeteta sveo na najmanju moguću mjeru.

U praksi se nanosi velika šteta djeci kada budu donesene privremene mjere, a djeca se odgovarajuće i postupno ne pripreme i djeci se ne ostavlja prostor da se postepeno prilagode novonastaloj situaciji. Smatramo da se o tome premalo govori u javnosti i da nadležne institucije o tome ne vode dovoljno računa.

Konvencija o pravima djece propisuje da dijete u skladu sa svojom dobi treba biti adekvatno informirano, vezano na razdvajanje roditelja, a što to u stvarnosti znači. Kada roditelj pruži informaciju djetetu da tata i mama više neće živjeti zajedno, da dijete i dalje ima oba roditelja samo da više neće živjeti u istom stanu, onda se događa da se roditelja koji je pružio informaciju djetetu proglašava zlostavljačem i podnose se kaznene prijave za zlostavljanje na štetu maloljetnog djeteta. Smatramo da u tom pravcu treba pružiti Ministarstvu informaciju i inzistirati da se djetetu omogući korištenje prava na informiranost koju propisuje Konvencija, bez da se roditelja koji daje informaciju djetetu proglašava zlostavljačem.“

Udruga želi:

  1. Da se obiteljsko nasilje strogo kažnjava jer se odvija pred djecom i nad djecom
  2. Da se ne izjednačuju nasilnik i žrtva i da se ne vrši sekundarno nasilje nad žrtvom
  3. Da djeca budu zaštićena od roditelja nasilnika, ovisnika i osobe sa ozbiljnom psihopatologijom ograničenim i nadziranim kontaktima
  4. Da se prestane svako djetetovo odbijanje da odlazi na susret s pojedinim roditeljem generalizirati kao „otuđenje” i kažnjavati i prisiljavati dijete na takve susrete kršeći pritom njegova osnovna prava, a žrtvu nasilja nazivati manipulatorom.
  5. Da se djeci omogući izraziti svoje želje i mišljenje u posebnim uvjetima prikladnima za ovakve teške postupke
  6. Da se prestanu generalizirati obiteljski odnosi uz ignoriranje obiteljskog nasilja

Udruga Djeca Ljubavi ostavila je poruku da djeca moraju biti na prvom mjestu i da se u svemu moraju štititi prava djece jer oni su naša ljubav.

 

Sastanak Udruge s Ministarstvom

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *