Udruga Djeca Ljubavi i Udruga Lavice na sastanku kod pravobraniteljice za djecu

Dana 22.03.2018. predsjednica Udruge Djeca Ljubavi Vesna Gosta i predsjednica Udruge Lavice Anita Papa održale su sastanak sa pravobraniteljicom za djecu gđom Helencom Pirnat Dragičević i njezinom savjetnicom Lidijom Petrović. Povod sastanku bio je upoznavanje pravobraniteljice za djecu sa radom i ciljevima Udruge Djeca Ljubavi, kao i upoznavanje udruge sa načinom rada pravobraniteljice za djecu … Continue reading Udruga Djeca Ljubavi i Udruga Lavice na sastanku kod pravobraniteljice za djecu

Sastanak sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova

Dana 18.09.2017. godine predsjednica Udruge Djeca Ljubavi prisustvovala je sastanku sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova gđom Višnjom Ljubičić. Neposredni povod ovom sastanku bio je teški slučaj članice naše Udruge u čijem postupku je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova već postupala. Tijekom sastanka gđa Ljubičić i gđa Gosta pokušale su pronaći rješenje za ovaj teški slučaj jer … Continue reading Sastanak sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova

Molim Vas, budite nježni prema ženi koja je pretrpjela nasilje

Na jednoj grupi na fejsu je žena koja je zlostavljana od strane muža napisala objavu. Temeljem komentara koji su uslijedili, napisala sam ovaj tekst. Ponekad u najboljoj namjeri, nespretnim odabirom riječi možemo napraviti više štete nego koristi. Molim vas, čitajte i dijelite. Obiteljsko je nasilje jako kompleksna pojava koja u konačnici mijenja mentalni sklop žrtve. … Continue reading Molim Vas, budite nježni prema ženi koja je pretrpjela nasilje

Stop obiteljskom nasilju i stop sekundarnom nasilju od strane institucija

Cilj naše udruge je da institucije konačno shvate i da primijene individualni pristup svakoj obitelji, bez generaliziranja obiteljskih odnosa i bez izjednačavanja obiteljskih odnosa gdje je prisutno nasilje sa onima gdje nema nasilja. Ne mogu žrtvu nasilja tjerati na dogovore, pomirbe i medijacije sa nasilnikom. Želimo da svako dijete ima sretno djetinjstvo, da se igra … Continue reading Stop obiteljskom nasilju i stop sekundarnom nasilju od strane institucija