Javna rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije

Apsolutno se zalažemo za ratificiranje Istanbulske konvencije. Govorimo u ime djece, u ime djece koja svakodnevno gledaju i trpe nasilje u svojim obiteljima, u ime djece čije su majke ubijene, u ime djece koja su gledala ubojstva svojih majki, u ime djece koja su ostala bez svojih majki, u ime djece koja su izgubile SVOJE … Continue reading Javna rasprava o ratifikaciji Istanbulske konvencije